دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

مناقصه گزار: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی
کد پارس نماد: 4537800
استان: خراسان جنوبی
شماره آگهی: 1101003929000011
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/03
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.