دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مناقصه گزار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال بختیاری
کد پارس نماد: 4540843
استان: چهارمحال بختیاری
شماره آگهی: 1101003733000008
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.