دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان
کد پارس نماد: 4547038
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101005217000040
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/05
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.