دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته استانداری استان کردستان

وزارت کشور

مناقصه گزار: استانداری استان کردستان
کد پارس نماد: 4528186
استان: کردستان
شماره آگهی: 1101004118000019
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.