دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته بیمارستان جامع زنان یاس تهران

بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان جامع زنان یاس تهران
کد پارس نماد: 4547161
استان: تهران
شماره آگهی: 1201090728000011
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/07
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/07
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.