دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته جهاد دانشگاهی استان گلستان

جهاد دانشگاهی

مناقصه گزار: جهاد دانشگاهی واحد استان گلستان
کد پارس نماد: 4527716
استان: گلستان
شماره آگهی: 1101005469000014
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.