دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشکده فنی و حرفه ای دختران شریعتی

دنشگاه فنی و حرفه ای کشور

مناقصه گزار: دانشکده فنی و حرفه ای دختران شریعتی تهران
کد پارس نماد: 4512797
استان: تهران
شماره آگهی: 1101094627000023
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.