دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان

مناقصه گزار: دانشگاه صنعتی همدان
کد پارس نماد: 4516579
استان: همدان
شماره آگهی: 1101000306000009
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.