دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد
کد پارس نماد: 4549604
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/07
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/07
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.