دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

مناقصه گزار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
کد پارس نماد: 4479116
استان: سایر
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.