دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت گاز استان سمنان

شرکت ملی گاز ایران

مناقصه گزار: شرکت گاز استان سمنان
کد پارس نماد: 4487710
استان: سمنان
شماره آگهی: 02-45-1400 نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.