دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته شهرداری شهرکرد

شهرداری شهرکرد

مناقصه گزار: شهرداری شهرکرد استان چهارمحال بختیاری
کد پارس نماد: 4474894
استان: چهارمحال بختیاری
شماره آگهی: 1101005312000004
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.