دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته شهرداری منطقه 2 سنندج

شهرداری سنندج

مناقصه گزار: شهرداری منطقه 2 سنندج
کد پارس نماد: 4494396
استان: کردستان
شماره آگهی: 1101005694000080
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.