دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته طبق فایل پیوست

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4906233
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101004761000075
تاریخ شروع: 1401/06/15
تاریخ درج آگهی: 1401/06/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.