دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته مدیریت شعب بانک مسکن خوزستان

بانک مسکن

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک مسکن خوزستان
کد پارس نماد: 4496126
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101009021000003
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.