دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز آموزش فنی و حرفه ای نجف آباد

اداره کل آموزش فنی حرفه ای کشور

مناقصه گزار: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 نجف آباد
کد پارس نماد: 4528945
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101004904000003
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.