دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردستان

اداره کل آموزش فنی حرفه ای کشور

مناقصه گزار: مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردستان
کد پارس نماد: 4533585
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101004942000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.