دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته وزارت جهاد کشاورزی

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: وزارت جهاد کشاورزی
کد پارس نماد: 4517664
استان: تهران
شماره آگهی: 1101000006000114
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.