دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته و تجهیزات متعلقه با کیفیت عالی و طبق برند و تعداد مندرج در شرایط استعلام پیوست

شهرداری

مناقصه گزار: شهرداری کازرون استان فارس
کد پارس نماد: 4847352
استان: فارس
شماره آگهی: 1101005250000055
تاریخ شروع: 1401/05/30
تاریخ درج آگهی: 1401/05/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.