دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته و پایه دوربین

مناقصه گزار:دانشگاه صنعتی همدان
کد پارس نماد:5123741
استان:همدان
شماره آگهی:1101000306000016
تاریخ شروع: 1401/08/17
تاریخ درج آگهی: 1401/08/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.