دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته و DVR اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مناقصه گزار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان
کد پارس نماد: 4546782
استان: همدان
شماره آگهی: 1101000173000053
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/05
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.