دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مداربسته

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار:اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی
کد پارس نماد:5125107
استان:خراسان رضوی
شماره آگهی:1101004761000101
تاریخ شروع: 1401/08/18
تاریخ درج آگهی: 1401/08/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.