دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین مدار بسته

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مناقصه گزار: ّشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
کد پارس نماد: 4761086
استان: مازندران
شماره آگهی: 1201001105000233
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.