دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین و …. لیست پیوست می باشد پرداخت 3 ماهه

دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت و درمان شهرستان بیرجند

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرایان
کد پارس نماد: 4765604
استان: خراسان جنوبی
شماره آگهی: 1101092759000106
تاریخ شروع: 1401/05/05
تاریخ درج آگهی: 1401/05/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.