دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید دوربین و متعلقات از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامی

مناقصه گزار: سازمان جوانان جمعیت حلال احمر
کد پارس نماد: 4586064
استان: تهران
شماره آگهی: 1101005818000002
تاریخ شروع: 1401/03/17
تاریخ درج آگهی: 1401/03/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.