شبکه, مناقصات

استعلام خرید سوییچ طبق لیست پیوست

بانک توسعه تعاون

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کرمان
کد پارس نماد: 4745914
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101003364000024
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.