دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته استان کرمان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان منطقه جیرفت در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان منطقه جیرفت
  • کد پارس نماد : 5673970
  • استان: کرمان
  • شماره آگهی: 1102001614000002
  • تاریخ شروع: 1402/01/19
  • تاریخ درج آگهی: 1402/01/19

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.