دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4530133
استان: هرمزگان
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.