دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته شهرداری منطقه دو سنندج

شهرداری سنندج

مناقصه گزار: شهرداری منطقه دو سنندج
کد پارس نماد: 4520924
استان: کردستان
شماره آگهی: 1101005694000089
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/31
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.