دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته مدیریت شعب بانک مسکن

بانک مسکن

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان
کد پارس نماد: 4516925
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101009021000004
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.