دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس تهران

مناقصه گزار: پارک فناوری پردیس
کد پارس نماد: 4466534
استان: تهران
شماره آگهی: 1101004564000016
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.