دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین های مداربسته همراه با تجهیزات

اداره کل پزشکی قانونی


اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت  مناقصه  الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
  • کد پارس نماد : 6025743
  • استان : اصفهان
  • شماره آگهی : 1102003477000059
  • تاریخ شروع : 1402/04/10
  • تاریخ درج آگهی : 1402/04/10

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.