دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دوربین های مداربسته به شرح پیوست

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

مناقصه گزار: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
کد پارس نماد: 4602584
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101000118000008
تاریخ شروع: 1401/03/22
تاریخ درج آگهی: 1401/03/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.