دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب دور بین مدار بسته طبق مدارک پیوست

مرکز آموزش فنی و حرفه ای

مناقصه گزار: اموزشکده فنی و حرفه ای پسران شاهین شهر
کد پارس نماد: 4747247
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101004835000009
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.