دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته در سه مرکز طبق فایل پیوستی سامانه

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولت ایران

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان سمنان
کد پارس نماد: 4955975
استان: سمنان
شماره آگهی: 1101001079000028
تاریخ شروع: 1401/06/29
تاریخ درج آگهی: 1401/06/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.