دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید و نصب و راه اندازی و پشتیبانی (قرارداد)دوربین مداربسته دانشکده طبق مشخصات پیوست

دانشگاه علوم پزشکی

مناقصه گزار: پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی
کد پارس نماد: 4829936
استان: تهران
شماره آگهی: 1201090580000002
تاریخ شروع: 1401/05/25
تاریخ درج آگهی: 1401/05/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.