دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید پایه دوربین مداربسته شهرداری دهگلان کردستان

شهرداری سنندج

مناقصه گزار: شهرداری دهگلان استان کردستان
کد پارس نماد: 4511547
استان: کردستان
شماره آگهی: 1101090595000050
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.