دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید 14 عدد پایه دوربین مداربسته با مشخصات ذکر شده در پیوست

شهرداری

مناقصه گزار: شهرداری بیدخون
کد پارس نماد:5066839
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101095074000063
تاریخ شروع: 1401/08/03
تاریخ درج آگهی: 1401/08/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.