دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید 30دستگاه دوربین مداربسته ومتعلقات بیمارستان مطهری شهرستان گنبدکاووس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

مناقصه گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
کد پارس نماد:5112082
استان:گلستان
شماره آگهی:1101091154000025
تاریخ شروع: 1401/08/15
تاریخ درج آگهی: 1401/08/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.