دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام خرید 7 عدد دوربین مدار بسته طبق فایل پیوست – خرید پس از تایید واحدحراست و انفورماتیک صورت می گیرد

شهرداری اراک

مناقصه گزار: شهرداری نیم ور استان مرکزی
کد پارس نماد: 4740085
استان: مرکزی
شماره آگهی: 1201005747000001
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.