شبکه, مناقصات

استعلام خرید switch , patch panel

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد پارس نماد: 4752678
استان: مازندران
شماره آگهی: 1201091242000014
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.