دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دستگاه NVR طبق مشخصات پیوست استان تهران

بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: بانک توسعه صادرات ایران
  • کد پارس نماد : 5763419
  • استان: تهران
  • شماره آگهی: 1102003078000025
  • تاریخ شروع: 1402/02/10
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/11

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.