دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین ثبت و ضبط تصاویر در سالن کنفرانس استان مازندران

سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : سازمان بهزیستی کشور
  • کد پارس نماد : 5926422
  • استان : مازندران
  • شماره آگهی : 1102004403000407
  • تاریخ شروع : 1402/03/18
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/20

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.