دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین دیجیتال بشرح پیوست

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس

مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس
کد پارس نماد: 4750152
استان: فارس
شماره آگهی: 1101003108000152
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.