دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته آشپزخانه از ایران کد مشابه استفاده شده است

بیمارستان شهیدصدوقی یزد

مناقصه گزار: بیمارستان شهیدصدوقی یزد
کد پارس نماد: 4755264
استان: یزد
شماره آگهی: 1101090217000109
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.