دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته آشپزخانه از ایران کد مشابه استفاده شده است

مناقصه گزار: بیمارستان شهیدصدوقی یزد
کد پارس نماد: 4727584
استان: یزد
شماره آگهی: 1101090217000095
تاریخ شروع: 1401/04/25
تاریخ درج آگهی: 1401/04/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.