دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته استان سیستان و بلوچستان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
  • کد پارس نماد: 5626000
  • استان: سیستان و بلوچستان
  • شماره آگهی: 1101001568000015
  • تاریخ شروع: 1401/12/22
  • تاریخ درج آگهی: 1401/12/22

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.