دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته استان فارس

سازمان بهزیستی کشور

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: اداره کل بهزیستی استان فارس
  • کد پارس نماد : 5771839
  • استان: فارس
  • شماره آگهی: 1102000150000030
  • تاریخ شروع: 1402/02/12
  • تاریخ درج آگهی: 1402/02/12

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.