دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته طبق فایل پیوست استان خراسان جنوبی

دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت و درمان شهرستان بیرجند

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی رازی بیرجند در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی رازی بیرجند
  • کد پارس نماد : 5865930
  • استان : خراسان جنوبی
  • شماره آگهی : 1102091839000058
  • تاریخ شروع : 1402/03/03
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/03

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.