دوربین مداربسته, مناقصات

استعلام دوربین مداربسته طبق فایل پیوستی استان ایلام

دانشگاه ایلام در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار : دانشگاه ایلام
  • کد پارس نماد : 5963394
  • استان : ایلام
  • شماره آگهی : 1102000260000019
  • تاریخ شروع : 1402/03/27
  • تاریخ درج آگهی : 1402/03/27

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.